شاهد

پس کو

چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ب.ظ

هواپیما به زمین نشست بعد از روزها انتظار.

 و ...

و اون کسی که دنبالش اومدی، تو اون هواپیما نیست. چرا؟

۹۴/۰۷/۰۸
اینجانب