شاهد

عزیز

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۱ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

سرعت گرفتن در پیشبرد علم به سود شبه جریان باطل است یا جریان حق؟

عالم پر از حق است.

حق و باطل عبارتی است که به واسطه ی اختیار انسانها معنا پیدا کرده است.
حق، هر آن چیزی است که وجود دارد و باطل به مفاهیم مقابل با حق اشاره می کند. جای خالی حق را باطل گویند و این گونه است که کلمات دارای جهت منفی می شوند.[1]
بنابراین، به ازای تمام مفاهیم باطل، کلمه ی حقی در مقابلش هست. اما، بعکس آن صادق نیست. 


[1] کتاب تدبر در کلمه از مجموعه ی تدبر در هستی؛ مولف آقای احمدرضا اخوت

۹۴/۱۱/۰۱
اینجانب