شاهد

مالک

شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم
غیر یک، از آنجایی که یک نیست پس می تواند همه عددی باشد.

عالم را چنان گسترده پهن کرده اند که اگر انسان مهارت اجمال نگری و دسته بندی اتفاقات پایین دست بر اساس اتفاق بالادست ترش را در خود ایجاد نکند، دور می خورد و درگیر پیچیدگی می شود. بت خانه ای برایش ساخته می شود از سنگ های آهکی که انسان را در خود احاطه کرده است. هر لحظه ای از بتی تبعیت میکند. بت این لحظه با بت لحظه ی قبل با لحظه ی بعد متفاوت خواهد بود. بت این موقعیت با بت آن موقعیتش متفاوت خواهد بود و لذا تفاوت های بسیار در بروزات انسان ها پیش خواهد آمد، آنچنانکه می شود برای تفاوت هاشان کتاب ها نوشت. می توان کتابی در مورد مجرمین و کتابی در مورد مسرفین نوشت و این دو گرچه هر دو مثبت نیستند اما در منفی بودن و بروز منفی بودنشان تفاوت های بسیاری است. می توان کتابی نوشت در مورد مردان و زنان و این دو را از اساس با هم متفاوت دانست. بت های مختلف، اوامر و نواهی مختلف، ناکامی های مختلف، تلاش های مختلف، انسان های مختلف. و همگی از هم گسسته و غیر یکپارچه.

اما انسان هایی هم هستند که موحدند. عبدند. تنها از اوامر و نواهی الهی تبعیت می کنند. اینان در راهند. این ها در یک مسیر واحد درحال پیشروی هستند. همگی با توجه به موقعیتشان، اوامر الهی را دریافت می کنند و آن را انجام میدهند لذا همگی با هم متحد و یک دست هستند. همگی با طراوت و معطرند و اینان به هم غبطه می خورند. اینها سرشار از خلاقیت هستند. همگی سعی می کنند تا بر اساس اوامر و نواهی الهی بهترین خلاقیت و بروز رفتار را درموقعیت های متغیر از خود نشان دهند. با هم همراستا عمل میکنند. پایین تری ها به بالادستشان وصلند و همگی شاهد تغییرند. 


·         ملک در هر حال از آن خداست و نمی شود کسی را غیر او ولی خود گرفت.

·         این متن با استفاده از جلسات پژوهشی کتاب شاکله ی نفس از سوره ی مبارکه ی کافرون گرفته شده است. مولف آقای احمدرضا اخوت.

·         جزوات و فایل های صوتی این مجموعه در پایگاه داده های متفاوت قابل دسترسی است. وبلاگ مالک الموت از وبلاگ هایی است که به دست شاگردان در حال بروز رسانی است.

۹۵/۰۱/۰۷
اینجانب