شاهد

نصیر

پنجشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم
اساس طیب ولادت بر اعتدال قوای وجودی نفس است، یعنی بین حس و خیال و وهم و عمل و عواطف موازنه ای باشد.
عدم موازنه به اشکال مختلف خود را نشان می دهد به عنوان مثال بیش فعالی یعنی قوای رفتاری اش از قوه ی ادراکش بیشتر است، عزلت گزینی یعنی قوای خیالی و احساسی اش نسبت به رفتارش بیشتر است و ... . در نظام سازی تعلیم و تزکیه باید علمی به نام علم مواجهه بدست آید که از طرفی قوا و عدم تعادل قوای نفس را تشخیص دهد و از طرفی ابزارها و مواجهه ها و تکنیک هایی را شناسایی کند که بتوان نفس را با آن به تعادل سوق داد. لذا نظام سازی صفات با اولوالباب است. اولوالباب باید علمی پیدا کنند که نفوس بشری را در هنگام عدم تعادل به سمت تعادل سوق دهد. به طور طبیعی کار ابتلا در زندگی همین است، اتفاقات می آیند تا عدم اعتدال ها به اعتدال برسند اما این یک فرایند طولانی است اما اولوالباب می توانند با علم به مواجهات این فرایند را با سرعت بسیار کمتری پیش ببرند. انگار اولولالباب آمده اند که کار هزار ساله و ده هزار ساله را به ده روز و یک ماه برسانند.
تجلی نصیر در هستی می شود هرکسی که به حق دیگران را یاری رساند.
این مطلب بخشی از جزوه ی کتاب شاکله ی نفس می باشد. تالیف آقای احمدرضا اخوت.

۹۵/۰۲/۰۹
اینجانب