شاهد

درست کتاب خواندن

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۴۴ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


اویی که رود نیل را شکافت موسی بود. موسی شکافته شدن گیاه را میدانست. "فالق الحبّ و النّوی" را درک کرده. ظرفیت در او ایجاد شده. و این بار رود نیل شکافت.

..................................................................                         ..........................................

نوع برخورد ما باید با کتابخوانی تغییر کند.

ساحت علم، علم آرشیوی نیست. علم باید جاری باشد.

 انسان اگر تعامل خود با قران را درست کند مختصاتش با همه ی کتاب ها درست می شود. قران فقط 600 صفحه دارد و توان ساماندهی و نظام دهی به همه ی علوم انسانی را دارد.

"فالق الحبّ و النّوی" را شناختن یعنی خود را گیاه بدانی و خداوند این دانه را شکافت. اگر انسان قران را به این شکل بخواند، ازش کار برمی آید و اگر دعا کند آن دعا می گیرد.

این متن از جزوات کلاس های شنبه انتخاب شده. کلاس های پژوهشی سوره های فیل و قریش. 


۹۵/۰۸/۰۷
اینجانب